BAKI İDARƏETMƏ VƏ
TEXNOLOGİYA KOLLECİ

Semestr — 2019/2020