“Zərgərlik sənəti muzey məkanında: dünən, bu gün, sabah” adlı regional seminar